گروه آتیه ی درخشان ذهن از پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد روان شناسی،علوم اعصاب شناختی و مهندسی پزشکی با عناوین زیر حمایت می کند:
1.بررسی تفاوت های بین فرهنگی در عملکرد شناختی و ارتباطات مغزی بین ایرانیان و سوئیسی ها.
در این طرح از پایان نامه های دانشجویان دکتری تخصصی(PHD) روان شناسی،علوم اعصاب شناختی و مهندسی پزشکی حمایت می شود.
2.مقایسه ی اثربخشی ترکیب نوروفیدبک با دستگاه پرورش شناختی و نوروفیدبک با CRT بر روی کودکان دارای ADHD.
در این طرح از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی حمایت می شود.
به منظور ارسال پیشنهادات پژوهشی و یا دریافت اطلاعات بیشتر با این ایمیل ارتباط برقرار نمایید.
Y.khodabande@gmail.com

آشنایی با کلینیک آتیه

آشنایی با آتیه

اطلاعيه

اطلاعيه
کلینیک آتیه درخشان ذهن