ارزیابی عصب روانشناختی

  • ارزیابی عملکردهای مغز نظیر توجه، تمرکز، انواع حافظه، سرعت پردازش و … با استفاده از آزمون‌های عصب روانشناختی استاندارد نظیر IVA، CANTAB و CNS
  • ارائه یک پرفایل شناختی و شناسایی ضعف عملکردهای مغز
ارزیابی عصب روانشناختی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!