شخصیت و معنا

WhatsApp Image 2021 08 11 at 17.16.04

شخصیت و معنا

هر کدام از ما شخصیت بی همتا و منحصر به فردی داریم. مولفه های شخصیت شامل ساختار فیزیکی ، هوش و خلق و خو که تا حد زیادی ارثی هستند و ارزش ها ، مقاصد،مهارت ها و عادت ها که کنترل بیشتری روی آنها داریم، می باشد.

به شکل بسیار ساده می توان شخصیت را در دو گروه بالغ و نابالغ دسته بندی کرد. شخصیت نابالغ تحت سلطۀ غیرهشیار به خود و دیگران دروغ گفته و آسیب می رساند درحالیکه شخصیت بالغ به صورت آگاهانه هدایت شده و یاری رسان خود و دیگران است.

شخصیت های بالغ و نابالغ چگونه از هم متمایز می شوند؟ چگونه می توانیم برای بلوغ بیشتر خود تلاش کنیم؟

اصلا اهمیت این طبقه بندی و به طور کلی شناخت شخصیت در چیست؟

در اقیانوس ناشناخته و پرتلاطم زندگی که بحران های غیرقابل اجتناب مانند بیماری، مرگ عزیزان، از دست دادن شغل و ناتوانایی ها همۀ ما را به چالش می کشد، برای حفظ انسجام روانی و ادامۀ مسیر به ساخت معنا نیازمندیم. در واقع معنا یک نظام ارزشی است که در زندگی هدف و انگیزه خلق می کند.

اما این معنا را چگونه باید ساخت ؟

در این فرصت برای با سرفصل های زیر ما را همراهی کنید:

تعریف شخصیت

ویژگی های شخصیت بالغ و نابالغ

بهبود و ارتقاء شخصیت

خودآگاهی و ساخت معنا

سر فصل های دوره آنلاین آموزش شخصیت و معنا

مدرس دوره

شخصیت و معنا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!