حافظه کارکردی (کاری)

عکس مربوط به آموزش و ارتقا سلامت

حافظه کارکردی به سیستم ظرفیت محدود که باعث می شود ذخیره موقتی انجام شود و اطلاعات ضروری برای چنین کارهای شناختی پیچیده مثل درک مطلب، یادگیری و استدلال به کار گرفته شود، اطلاق می گردد.

اطلاعات می تواند کلامی مثل کلمات، مراحل در تقسیم بندی طولانی یا دیداری فضایی مثل طرح زمین فوتبال، موقعیت مربوط به دو شهر در روی نقشه باشند.

عملکرد حافظه کارکردی به عنوان فضای کار ذهنی است که ما می توانیم موقتا مقادیر محدودی از اطلاعات را برای استفاده ذخیره کنیم. مثلا اجرای ذهنی ریاضی.طبیعت موقتی حافظه کارکردی یک عامل اساسی برای معلمان جهت شناخت می باشد.

اطلاعات در حافظه کارکردی فقط چند ثانیه حفظ می شوند و اگر اطلاعات از بین بروند قابل برگشت نمی باشند. حافظه کارکردی مترادف با حافظه کوتاه مدت نمی باشد هر چند که مقداری همدیگر را پوشش می دهند. تفاوت اساسی این است که حافظه کارکردی مستلزم پردازش یا استفاده کردن از اطلاعات برای تکمیل کار می باشد. این مساله به ما کمک می کند توجه را معطوف سازیم و اختصاص دهیم. مثلا مابین دو جنبه از کار مثل مراحل تقسیم طولانی و حاصل جمع کردن دو شماره تغییر دهیم.

همینطور این مساله به ما کمک کند در برابر عوامل پرت کننده حواس مقاومت کنیم. ظرفیت مقاومت کردن در مقابل عوامل پرت کننده حواس مخصوصا در ضمن تکالیف که مستلزم توجه طولانی مدت هستند، مهم می باشد. یک کلمه بی معنی زیر را برای چند ثانیه بخوانید و سپس ان را بپوشانید OBECALP . کار دوم، نگاه سریع انداختن به کلمه بی معنی سپس پوشاندن دوباره ان. حالا سعی کنید حرف ها را معکوس کنید و کلمه نتیجه داده شده را تلفظ کنید. برای مثال کلمه flog,golf خواهد شد.۲- لیست شماره های زیر را برای چند ثانیه مطالعه کنید و سپس انها را بپوشانید ۴۷۲۵۴۹۶۴۸۷. کار سوم ، ترتیب اعداد فهرست را به خاطر بسپارید یک لحظه درباره اخرین تعطیلی خود که رفته بودید فکر کنید و سوالات زیر را پاسخ دهید. با چه کسی رفته بودید؟ چه طور سفر کردید؟ حالا تعداد روزهای که در تعطیلات سپری کردید را به خاطر اورید. تعداد روزهایی را که سپری کردید با اخرین رقم شماره امنیت اجتماعی ضرب کنید.

عکس مربوط به آموزش و ارتقا سلامت
عکس مربوط به آموزش و ارتقا سلامت

حالا اولین عدد و عدد ششم فهرست را اضافه کنید. سرانجام جمع اولین و ششمین شماره را در شماره هفتم فهرست ضرب کنید. امیدواریم که شما متوجه شده باشید که اختلاف قابل توجهی مابین سه کار وجود دارد. کار اول یک کار مربوط به حافظه کوتاه مدت می باشد. همه این موارد برای ذخیره کردن و یادآوری به ترتیب لازم می باشند. هیچ الزامی وجود نداشت که اطلاعات پردازش شوند یا به هر طریقی به کار گرفته شوند. کار دوم نیازمند حافظه کارکردی می باشد و باید بسیار مشکل باشد چون نیازها بیشتر هستند. اول شما لازم داشتید ترتیب اعداد را به خاطر اورید. بعد بایستی نظم را معکوس می کردید که نیاز داشت شما به طور سیستماتیک اخرین حرف را بردارید. آن را در اولین موقعیت قرار دهید و انرا در حافظه حفظ کنید. در حالیکه بازگشت دادن بعدی به اخرین حرف و قراردادن ان در جایگاه دوم و غیره ادامه داشت. بنابراین شما بایستی ترتیب اصلی حروف را در هنگام واژگون ساختن ترتیب انها به خاطر بسپارید. سپس لازم است شما ترتیب وارونه شده از حروفات را حفظ کنید در حالیکه شما اطلاعاتی برای تلفظ کلمه جدید فرا میخوانید.

مثلا صدای حروفات قوانین هجی کردن، سرانجام شما مجبور هستید اطلاعاتی را در چگونگی تلفظ کلمه به کار گیرید. کار سوم حتی مشکل تر هم هست. مقدار اطلاعات بیشتر است ۹ عدد و به محدوده انچه که اغلب افراد به راحتی می توانند در حافظه کار کردی حفظ کنند نزدیک می باشد. پردازش کردن نیز مشکل می باشد. به هر حال انچه که انرا متمایز می سازد این است که مقداری از اطلاعات و پردازش کردن ها نا مربوط به هدف کار بودند. مثلا فکر کردن درباره تعطیلات، احتمال دارد که ذخیره و پردازش اطلاعات نامربوط سبب شوند بیشتر مردم ترتیب اعداد فهرست را فراموش کنند و بنابراین در کار شکست بخورند. حداقل این مداخله احتمالا باعث شود که کار بیشتر استرس اور شود. این کارها سه جنبه مهم از حافظه کارکردی را توضیح دادند که معلمان بایستی بفهمند. اول حافظه کارکردی محدود است. ما فقط می توانیم مقدار کمی از اطلاعات را در حافظه کارکردی در هر بار ذخیره کنیم. اگر ما در حد اکثر گنجایش باشیم و نیاز داشته باشیم قسمت دیگری از اطلاعات را اضافه کنیم، نمی توانیم موقتا گنجایش را گسترش دهیم. در عوض چیزی باید از حافظه کم شود. دوم، حافظه کارکردی موقتی می باشد. وقتی اطلاعات از بین بروند برای همیشه از بین می روند. برای مثال اگر سعی شود ترتیب OBECALPحفظ شود و شما وارونه کردن سه حرف اول را تمام کرده باشید و انگاه روند قطع شود احتمالا اطلاعات را از دست داده اید و مجبور هستید دوباره از اول شروع کنید. سوم اگر حافظه کارکردی بیش از حد باردار شود یعنی مقدار اطلاعاتی که بایستی ذخیره شود بیشتر باشد و به کار بردن انها پیچیده باشند، می تواند منجر به کوتاهی در انجام تکلیف شود یا مشکلات دیگری پیش بیایند. کار نهایی درست بعد از الزامات بیشتر در ذخیره کردن و پردازش و معرفی کردن تعداد زیادی از داده های اطلاعاتی و پردازش مد نظر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!