مشاوره و ازدواج

29094 690 800

مشاوره قبل ازدواج چند جلسه است؟

در کلینیک خانواده آتیه، مشاوره پیش از ازدواج در حداقل 5 جلسه صورت می گیرد. ابتدا دو طرف به پرسشنامه ی اولیه ی طراحی شده برای سنجش آمادگی ازدواج، ملاکها، انتظارات، نگرانی ها و … پاسخ می دهند.

ZP5A9928

سپس به اتفاق هم در اولین جلسه حضور می یابند. این جلسه برای آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات یا نگرانیهای خاص آنان و اشاره به برخی مهارتهای لازم برای ازدواج به تناسب اطلاعات آنان اختصاص دارد. دو جلسه ی بعد به صورت انفرادی خواهد بود و مشاور به بررسی فردی سلامت روانی، بلوغ فکری و اجتماعی و مسائل خاص هر فرد می پردازد. مرحله ی بعدی انجام آزمونهای معتبر شخصیتی است که کمک زیادی به شناخت افراد از خود و طرف مقابل می نماید. کلیه اطلاعات به دست آمده از مصاحبه های فردی و زوجی، پرسشنامه های اولیه و آزمونهای شخصیتی توسط مشاور مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار می گیرد و در جلسه نهایی، نتایج بررسی ها و نقاط قوت و ضعف صورت گرفتن این ازدواج در اختیار افراد قرار می گیرند. در این مرحله دو طرف اطلاعات عمیقی از یکدیگر در اختیار دارند که به طور معمول با صرف چندین ماه زمان هم شاید به آن دسترسی پیدا نمی کردند. اکنون با داشتن این اطلاعات و باز شدن افقهای نو روبرویشان می توانند با آرامش خاطر بیشتر و تردید کمتری دست به مهمترین انتخاب زندگی خود بزنند.

مشاوره تا چه میزان در ازدواج تاثیر می‌گذارد؟

مشاوره پیش از ازدواج به منظور کمک به افراد برای گرفتن یک تصمیم و انتخاب آگاهانه و درست

ازدواج و تشکیل خانواده، مرحله ی بسیار مهمی در زندگی است که تاثیر همه جانبه ای بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دارد. همه ما در یک بستر عاطفی به نام خانواده رشد می کنیم و هدف از شکل گیری خانواده این است که نیازهای اعضای خود را برطرف کند و فرزندان را آماده جدا شدن از خانواده و آغاز شکل دادن به یک خانواده جدید کند. بنابراین، تکلیف رشدی و نیاز غریزی همه انسانها جدا شدن از والدین و شروع یک زندگی تازه با یک شریک زندگی جدید است. ازدواج خوب و موفق، تضمین کننده ی ارتقای سلامت روانی و جسمی افراد و داشتن جامعه ای شاداب و موفق است.

مشاوره پیش از ازدواج به منظور کمک به افراد برای گرفتن یک تصمیم و انتخاب آگاهانه و درست است. به این منظور، علاوه بر دادن آگاهی های لازم در مورد ماهیت واقعی ازدواج و زندگی مشترک و مهارتهای مورد نیاز برای ورود به این مرحله ی جدید زندگی، به افراد کمک می کنیم تا خود را بیشتر بشناسند و بدانند دقیقا از زندگی مشترک و از ازدواج چه می خواهند و تا چه اندازه فردی که انتخاب کرده اند انتظارات آنان را برآورده می کند. نکته ی قابل توجه اینست که مشاور یا روان شناس نظر قطعی در مورد ازدواج دو نفر نمی دهد و خود افراد هستند که در نهایت با اطلاعات جدیدی که به کمک مشاور، به دست می آورند تصمیم نهایی برای انتخاب یا عدم انتخاب فرد مورد نظرشان را می گیرند.

couples counseling

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!