آموزش مهارت های مدیریت زمان

مدیریت زمان 1 scaled

سرفصل دوره آموزشی مدیریت زمان

مطالب مربوط به حوزه دانش

 • عصر آکواریوس(شناخت و درک)
 • یادگیری اصول مدیریت زمان
 • شناسایی عوامل اتلاف
 • مدیریت ناب در زندگی فردی و حرفه ای
 • مدیریت انرژی

مطالب مربوط به حوزه شناختی و نگرش

 • خودارزیابی و اطلاع از نحوه گذرندان وقت
 • نگرش مثبت نسبت به توانمندی های فردی در برنامه ریزی
 • خود تنظیمی و خودتوسعه ای فردی و حرفه ای

کاربردی و مهارتی

 • آموزش کاربردها و تکنیک هایی مانند:
 • کاربرد قوانین طلایی: اولویت بندی و هدف گذاری
 • ماتریس آیزنهار
 • اصل پارتو
 • اصل 90
 • 5 Big TM lies
 • معرفی چند برنامه کاربری و نرم افزار
 • معرفی کتاب

سر فصل های دوره آنلاین مدیریت زمان

مدرس دوره

آموزش مدیریت زمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!