• روش درمان غیر دارویی و غیر تهاجمی، بدون درد با اثربخشی سریع
  • ابزاری موثر در بهبود عملکرد شناختی مانند حافظه و توجه
  • تسریع پاسخ به درمان های کلاسیک مانند روان درمانی و کاردرمانی
  • موثر در درمان اختلالات نقص توجه و یادگیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!