توهم شنیداری

نمونه موفق اختلال اسکیزوفرنی توهم شنیداری حدود 3 سال بود که مصرف مواد داشتم. انواع مواد از قبیل تریاک، شیشه، کراک و متادون را مصرف ... ادامه مطلب

افسردگی نوجوانی

اختلال افسردگی توهم شنیداری از دوران کودکی منزوی بودم و هیچ دوست صمیمی نداشتم. بابت این موضوع همیشه در مدرسه اذیت می شدم و ناراحت ... ادامه مطلب