رزومه نازی رمضانی

نازی رمضانی معرفی سوابق کاری عنوان سوابق تدریس طرح های تحقیقاتی عضویت در مجامع علمی کتاب و مقاله معرفی برای تغییر این متن بر روی ... ادامه مطلب

رزومه اعظم مدنی

اعظم سادات مدنی معرفی سوابق کاری عنوان سوابق تدریس طرح های تحقیقاتی عضویت در مجامع علمی کتاب و مقاله معرفی برای تغییر این متن بر ... ادامه مطلب

رزومه افسون احمدی

معرفی سوابق کاری معرفی افسون احمدی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمایی از دانشگاه UTM مالزی ۱۳۹۱ دوره های رسمی موسسه بین المللی تئوری انتخاب، واقعیت درمانی ... ادامه مطلب