رزومه زهرا حیدری

زهرا حیدری مدیر کلینیک توانمندی معرفی سوابق کاری طرح های تحقیقاتی کتاب و مقاله معرفی مدیر کلینیک توانمندی- روان درمانگر سوابق کاری – روان درمانگر، ... ادامه مطلب

کلینیک آنلاین

درباره کلینیک آنلاین ما در کلینیک آنلاین گروه آتیه درخشان ذهن تلاش می کنیم تا مسیر را برای شما مراجعین عزیز کوتاه و رسیدن به ... ادامه مطلب

شروع فرآیند درمان

درمان های تکنولوژیک تحریک الکتریکی مغز با tDCS و tACS، نوروفیدبک NF بازتوانی شناختی کامپیوتری بیوفیدبک BF تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای TMS و آموزش روانی ... ادامه مطلب