اوتیسم که به عنوان اختلال طیف اوتیسم نیز شناخته می شود

اوتیسم چیست؟

اوتیسم که به عنوان اختلال طیف اوتیسم نیز شناخته می شود، یک اختلال رشدی است که با چالش های ارتباطی، اجتماعی و رفتاری مشخص می ... ادامه مطلب