مزایای نوروفیدبک

مزایای نوروفیدبک چیست؟

مزایای نوروفیدبک برای درمان انواع اختلالات در مطالعات مشخص شده است. نوروفیدبک که بیوفیدبک الکتروانسفالوگرام (EEG) نیز نامیده می شود، یک درمان بدون دارو است. ... ادامه مطلب