دوره‌های آموزشی کلینیک آتیه ذهن درخشان

کلینیک آتیه ذهن درخشان افتخار دارد که دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی را برای علاقه‌مندان به حوزه روانشناسی فراهم آورد. مخاطبین دوره شامل تمامی اقشار جامعه (برای دوره های عمومی)، معلمین، سازمان ها و متخصصین حوزه سلامت روان از جمله روانشناسان، روانپزشکان و … می باشند. دوره‌ها با دو محوریت کلی با هدف افزایش دانش عمومی افراد در حوزه سبک زندگی سالم و سلامت روان، و دوره های تخصصی آموزش درمانگر در زمینه های تکنولوژیک (rTMS، بیوفیدبک، نوروفیدبک، TES، توانبخشی شناختی و نقشه مغزی به صورت مهارت محور به همراه دوره کارورزی) و دوره های غیرتکنولوژیک (آموزش رواندرمانگر تخصصی با رویکرد های مختلف) است که به دانش آموختگان فرصتی مناسب برای توسعه مهارت‌های تخصصی خود می‌دهد.

این دوره‌ها، با استفاده از اساتید برجسته و روش‌های آموزشی نوآورانه، افراد را در راه تحصیل و بهبود توانایی‌های خود هدایت می‌کنند. کلینیک آتیه تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا محیطی انگیزش‌بخش و آموزنده را برای دانش آموختگان خود فراهم کند.

کارگاه و سخنرانی سازمان ها و عمومی

Icon 125 1

دوره روانشناسی خجالت، مقابله با کمرویی و استرس در جمع

دوره باشگاه مهارت‌های زندگی

دوره باشگاه مهارت‌های زندگی

کاهش اضطراب و افزایش مهارت‌های خودیاری

کاهش اضطراب و افزایش مهارت‌های خودیاری

Icon 125 4

دوره عملکرد مغز در اضافه وزن و چاقی

دوره کارگاه کنترل خشم با تمرکز بر حل مسئله و افزایش قاطعیت در روابط

دوره کارگاه کنترل خشم با تمرکز بر حل مسئله و افزایش قاطعیت در روابط

دوره برقراری ارتباط مؤثر با نوجوان

دوره برقراری ارتباط مؤثر با نوجوان

دوره تربیت جنسی

دوره تربیت جنسی

دوره سبک زندگی سالم

دوره سبک زندگی سالم

دوره سبک زندگی سالم

دوره زندگی با وسواس (بایدها و نبایدها برای خانواده)

دوره نقص توجه بیش فعالی

دوره نقص توجه بیش فعالی

دوره ریشه ها و روش های مدیریت اضطراب (از آشوب درونی به آرامش)

دوره ریشه ها و روش های مدیریت اضطراب (از آشوب درونی به آرامش)

دوره تله های زندگی (آشنایی با طرحواره های ناسازگار)

دوره تله های زندگی (آشنایی با طرحواره های ناسازگار)

Icon 125 18

نقایص توجه، تمرکز و حافظه ناشی از اضطراب

دوره جلسات فیلم تراپی

دوره جلسات فیلم تراپی

کارگاه و سخنرانی تخصصی تکنولوژیک

دوره کارورزی متصدی ثبت و تحلیل نقشه مغزی (QEEG)

دوره کارورزی متصدی ثبت و تحلیل نقشه مغزی (QEEG)

Icon 125 11

دوره کارورزی درمانگر متصدی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS)

Icon 125 19

دوره مهارت آموزی بیوفیدبک

دوره مهارت آموزی نوروفیدبک

دوره مهارت آموزی نوروفیدبک

دوره مهارت آموزی توانبخشی شناختی

دوره مهارت آموزی توانبخشی شناختی

کارگاه و سخنرانی تخصصی روانشناسی

سوپروایزری مداخلات عصبی- شناختی در بیش خوری و اضافه وزن

سوپروایزری مداخلات عصبی- شناختی در بیش خوری و اضافه وزن

دوره جامع تربیت آموزشگر مهارت های زندگی (پیشرفته)

دوره جامع تربیت آموزشگر مهارت های زندگی (پیشرفته)

دوره مصاحبه و تشخیص روانپزشکی

دوره مصاحبه و تشخیص روانپزشکی

Icon 125 25

دوره آشنایی با داروهای روانپزشکی

دوره تشخیصی و درمانی اختلال وحشتزدگی

دوره تشخیصی و درمانی اختلال وحشتزدگی