06بخش1 فصل سوم 1
فصل یک تا سیزده

کتاب SOS کمک در مورد هیجانات: اصول و روش خودیاری را از دیدگاه درمان‌شناختی رفتاری و به ویژه از نظر رفتاردرمانی عقلانی هیجانی آموزش می‌دهد و راهنمای افراد برای مدیریت دامنه گسترده‌ای از مشکلات هیجانی رایج می‌باشد؛ از جمله جایگزینی برای ابراز خشم و یا فرو خوردن آن، چگونگی مدیریت اضطراب؛ چگونگی مسئول بودن در مقابل هیجانات، چگونگی مقابله با بی‌کاری و حملات هراس، و… هدف اصلی نگارنده در کتاب حاضر کمک به مخاطبان برای مدیریت بهتر اضطراب، خشم، افسردگی و سایر احساسات ناخوشایند است. با بکارگیری فکر روش‌ها و اصول SOS، افراد بهتر از از عهده رویارویی با مشکلات و ناکامی‌های زندگی برآمده و روابط خود را با دیگران بهتر مدیریت می‌کنند. پاره‌ای از عناوین عبارت‌اند از: درک هیجاناتمان؛ مدیریت هیجاناتمان؛ مدیریت اضطراب، خشم و افسردگی؛ و راه‌های بیش‌تر برای کمک به خودمان.

فصل یک تا بیست و چهار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!