اخبار و مقالات کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن

درمان بیش فعالی

درمان بیش فعالی یا نقص توجه

درمان بیش فعالی (ADHD) مشکلات روزمره را بسیار کمتر می کند. بیش فعالی را می توان با استفاده از دارو یا رفتار درمانی درمان کرد. با این حال روش های تکنولوژیک و مدرن می توانند جایگزین و یا مکمل دارو درمانی باشند. ... ادامه مطلب