کلینیک های تخصصی کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن

کلینیک آنلاین

درباره کلینیک آنلاین ما در کلینیک آنلاین گروه آتیه درخشان ذهن تلاش می کنیم تا مسیر را برای شما مراجعین عزیز کوتاه و رسیدن به ... ادامه مطلب

کلینیک تشخیص

درباره تشخیص ما در کلینیک تشخیص آتیه درخشان ذهن، در تلاشیم تا به وسیله ی کمیسیون تشخیص، آزمون های تشخیصی معتبر و مصاحبه ی تخصصی روانشناسان ... ادامه مطلب

کلینیک نقشه مغزی

درباره کلینیک فرآیند درمان خدمات شرایط QEEG ویدئوها تشخیص دقیق و سریع اختلالات روانشناسی ارزیابی تاثیر دارو ها ارزیابی تغییرات روانی درباره کلینیک کلینیک نقشه ... ادامه مطلب

کلینیک یادگیری و هوشمندی

خدمات بخش کودک و نوجوان آتیه نوروتراپی روان درمانی دارودرمانی کاردرمانی گفتاردرمانی بازی درمانی درمان آنلاین برگزاری جلسات تشخیصی با حضور روانپزشک و روانشناس، بهره ... ادامه مطلب