کلینیک های تخصصی کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن

کلینیک تشخیص

درباره تشخیص ما در کلینیک تشخیص آتیه درخشان ذهن، در تلاشیم تا به وسیله ی کمیسیون تشخیص، آزمون های تشخیصی ... ادامه مطلب

کلینیک نقشه مغزی

درباره کلینیک فرآیند درمان خدمات شرایط QEEG ویدئوها تشخیص دقیق و سریع اختلالات روانشناسی ارزیابی تاثیر دارو ها ارزیابی تغییرات ... ادامه مطلب

کلینیک توانمندی

درباره کلینیک توانمندی در بخش توانمندی خدمات درمانی روانپزشکی شامل درمان های دارویی، تکنولوژیک و رواندرمانی به صورت یکپارچه و ... ادامه مطلب

کلینیک آرامش

درباره کلینیک آرامش در کلینیک آرامش با غربالگری و ارزیابی جامع، خدمت ارائه می دهیم.هدف ما ایجاد بهبودی پایدار و ... ادامه مطلب