رزومه فرزین اعتماد مقدم

معرفی سوابق کاری سوابق آموزشی مهارت ها و تخصص ها معرفی فرزین اعتمادمقدم ایمیل : farzinet110@gmail.co نوروتراپیست بخش توانمندی سوابق کاری ارائه راهکارهایی در راستای ... ادامه مطلب

رزومه جمیل منصوری

شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی 6907 ایمیل ایمیل سوابق تحصیلی آقای جمیل منصوری دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ... ادامه مطلب