اضطراب یک احساس ناراحتی مانند نگرانی یا ترس است که می تواند خفیف یا شدید باشد.

اختلال اضطراب بیماری

اختلال اضطراب بیماری اختلال اضطراب بیماری اختلال اضطراب بیماری تعریف اختلال علائم دلایل عوامل خطرساز عوارض آمادگی برای اولین مراجعه آزمون ها و تشخیص درمان ... ادامه مطلب