اختلالی که در آن فرد افکار مزاحم دارد و یا احساس نیاز به انجام مکرر روال های خاص را دارد

اختلال وسواس جبری

اختلال وسواس جبری اختلال وسواس جبری اختلال وسواس جبری تعریف اختلال علائم دلایل آزمون ها و تشخیص درمان تعریف اختلال اختلال وسواسی جبری (Obsessive-Compulsive Disorder) ... ادامه مطلب