آموزش شناختی و ارتقاء مهارت های مغز (CT)

  • افزایش قدرت یا تقویت مهارت‌های شناختی (مغز)
  • افزایش بازدهی و بهینه سازی توانایی های مغز در یادگیری مهارت‌های تحصیلی، ورزشی، هنری، و حرفه ای
  • مناسب برای دانش آموزان مقاطع مختلف، ورزشکاران، مدیران، افراد دارای مشاغل سخت و حتی نخبگان
  • مناسب برای افراد میانسال جهت پیشیگری از عارضه های شناختی سالمندی و به تاخیر افتادن پیری و فرسودگی عملکردهای مغز
ct

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!