تعرفه های گروه آتیه درخشان ذهن

تعرفه خدمات گروه آتیه درخشان ذهن مطابق با تعرفه های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.طبق دستور العمل وزارت بهداشت تعرفه 1401 به شرح ذیل خدمت مراجعان محترم اعلام میشود.این تعرفه ها آزاد می باشد.

تعرفه های مربوط به بیمه های طرف قرار داد کلینیک آتیه درخشان ذهن

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!