female 1

الهه محمدی حسینی نژاد

 • تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه تهران

 • مدیر داخلی و مدیر اجرایی “دوفصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر”، نشریه علمی- پژوهشی انجمن روانشناسی ایران، از سال 1390 تا 1392.
 • مدیر عامل موسسه آموزشی-فرهنگی ارزش های زندگی (بامداد غزل): بنیان گذار و مجری طرح آموزشی ارزش های زندگی در مدارس تهران، از سال 90 تا کنون.
 • ویراستار علمی دوفصلنامه روانشناسی معاصر، از سال 1392 تا کنون.
 • برگزاری دوره های مشاوره خانواده (مهارت های فرزند پروری، روانشناسی بلوغ، ارتباط موثر والد- کودک) به صورت هفتگی در مدرسه آیین نیکان در سال تحصیلی 1389 – 1390.
 •  همکاری با موسسه آموزشی- فرهنگی ارزش های زندگی (بامداد غزل) در زمینه مشاوره تحصیلی از سال 1385 تا کنون.
 • آموزش طرح ارزش های زندگی (مبتنی بر روانشناسی کودک) در دبستان شهید رحمانی در سال تحصیلی 1387-1388.
 • دستیاری آموزشی (teacher assistant) در تدریس واحد درسی روانشناسی عمومی 1، سال تحصیلی 1386-1387.

 • دوره مقدماتی رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) در سال 1387. مدرس دکتر نیما قربانی، هیئت علمی روانشناسی دانشگاه تهران.
 •  کارگاه واقعیت درمانی و تئوری انتخاب از سوی انستیتوی ویلیام گلسر در ایران در سال 1388، توسط دکتر علی صاحبی فوق دکترای روانشناسی بالینی از استرالیا و دریافت گواهی موسسه ویلیام گلسر.
 • کارگاه مقدماتی نوروفیدبک در سال 1390 ، کلینیک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران. مدرس دکتر رضا رستمی هیئت علمی روانشناسی دانشگاه تهران و دکتر کریمی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران.
 • گذراندن دوره آموزشی CBT (Cognitive Behavioral Therapy) در دانشگاه تهران سال تحصیلی 1390-1391. مدرس دکتر لادن فتی، هیئت علمی انستیتو روانپزشکی ایران.
 • کارگاه های یک روزه درمان اختلالات جنسی و اعتیاد در سال 1391، کلینیک دانشگاه تهران، مدرس دکتر محمدی روانپزشک.
 •  کارگاه یک روزه روش درمانی “مرور خود” در درمان اختلالات افسردگی و اضطرابی در سال 1390 .مدرس دکتر رضا پورحسین. هیئت علمی روانشناسی دانشگاه تهران.
 • کارگاه تفکر انتقادی در سال 1386، برگزار شده از سوی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران.

1.همایش های داخلی:
 • اولین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران در سال 1386 و کسب (4) چهار امتیاز بازآموزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
 • اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایران اسفند ماه 1388 دانشگاه شهید بهشتی و دریافت گواهی همایش.
2.همایش های خارجی:
 • دومین کنفرانس روانشناسی و مشاوره، آنتالیا- ترکیه 2011 و ارائه مقاله چاپ شده در Science Direct.

 • عضو رسمی شورای مرکزی انجمن علمی روانشناسی دانشگاه تهران از سال 1386 تا سال 1388.
 • عضویت در انجمن روانشناسی ایران، از سال 90 تا کنون.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!