• روشی برای آموزش مغز توسط خود مغز از طریق بازخورد عصبی
  • موثر در درمان اختلالاتی مانند نقص توجه – بیش فعالی، مشکلات یادگیری و درمان اضطراب و اختلال خواب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!