ارزیابی پاسخ استرس (SRE)

  • ارایه یک نیمرخ از پاسخ فرد به شرایط استرس بر اساس سنجش عملکرد سیستم اعصاب خودمختار
  • ثبت همزمان تمامی سیگنال‌ها مانند امواج مغزی، امواج عضلات، ضربان قلب، میزان تنفس و دمای بدن برای تشخیص دقیق عملکرد سیستم اعصاب خودمختار در موقعیت استرس زا
خدمات ارزیابی پاسخ استرسimage

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!